Vytvořte fakturu

GLOBS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GLOBS
IČO 31360572
TIN 2020820538
DIČ SK2020820538
Datum vytvoření 20 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOBS
Hviezdoslavovo námestie 13
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 417 010 €
Zisk -35 679 €
Kapitál 887 487 €
Vlastní kapitál 49 888 €
Kontaktní informace
Email elgaucho@elgaucho.sk
Telefon(y) 0232121212
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 885,190
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 74,354
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 74,354
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 46,550
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,804
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 788,438
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,562
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32,562
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 600,307
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 393,746
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 393,746
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 204,255
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,306
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 155,569
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 154,534
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,035
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,398
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,725
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 16,673
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 885,190
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -35,957
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,249
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,342
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -48,591
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,679
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 921,147
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,735
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,735
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 719,360
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 357,936
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,936
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 228,047
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,128
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 46,280
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 71,326
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,643
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,707
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,707
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 123,089
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,417,059
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,417,010
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,398,942
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,278
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,790
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,416,402
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 571,772
D. Služby (účtová skupina 51) 494,205
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 259,772
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 184,514
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,134
4. Sociální náklady (527, 528) 11,124
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,625
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,469
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,469
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,277
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,282
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 608
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 332,965
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 49
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,511
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,591
2. Ostatní náklady (562A) 14,591
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,920
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,462
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,854
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,825
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,825
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360572 TIN: 2020820538 DIČ: SK2020820538
 • Sídlo: GLOBS, Hviezdoslavovo námestie 13, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Říjen 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Yonathan Dakar Himi 6 639 € (100%) Obchodná 19 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Yonathan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Yonathan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.05.1997
   29.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   08.09.2006Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 13 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava 811 06
   07.09.2006Zrušené sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   29.05.1997Noví spoločníci:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Yonatan Dakar Himi Netanya Izrael dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 19 Bratislava
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bottova 353/1 Bytča
   Tauofik El Hajry Cassablanka Marocké kráľovstvo
   Gad Himi Netanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zehava Paula Ben Barouch Netanya Izrael
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anja Luther Ještedská 121 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   13.09.1995Noví spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bottova 353/1 Bytča
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Einat Sbirlo 2 Richovot Shaman Izrael
   07.12.1994Noví spoločníci:
   Gad Himi Netanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zehava Paula Ben Barouch Netanya Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Erez Avidan Netanya Izrael
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Richard Elkarief Netania Izrael
   Yosef Haliva Netanya Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : okr. Žilina 855 Teplička
   Arie Shlush Netania Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   11.11.1994Noví spoločníci:
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Einat Sbirlo 2 Richovot Shaman Izrael
   10.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Meir Amour Nehanya Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Arie Shlush Netania Izrael
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Erez Avidan Netanya Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : okr. Žilina 855 Teplička
   14.03.1994Noví spoločníci:
   Meir Amour Nehanya Izrael
   13.03.1994Zrušeny spoločníci:
   Charly Dahan Netania Izrael
   29.11.1993Noví spoločníci:
   David Bouhadana Paríž Francúzska republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Yosef Haliva Netanya Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   GLOBS, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 19 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Charly Dahan Netania Izrael
   Tauofik El Hajry Cassablanka Marocké kráľovstvo
   Richard Elkarief Netania Izrael
   Anja Luther Am Kakzensteig 24 Saalfeld SRN
   Arie Shlush Netania Izrael
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anja Luther Ještedská 121 Praha Česká republika prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava
   Arie Shlush Netania Izrael prechodný pobyt na území SR : Súbežná 11 Bratislava