Vytvořte fakturu

Ateliér Gergely - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ateliér Gergely
IČO 31360581
TIN 2020352774
DIČ SK2020352774
Datum vytvoření 20 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ateliér Gergely
Mlynské Nivy 70
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 109 €
Zisk -14 253 €
Kapitál 128 735 €
Vlastní kapitál -27 075 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0327762588, 0905516036, 0907785622, 0918667974
Mobile(y) 0905516036, 0907785622, 0918667974
Fax(y) 0327762588
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 126,406
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,528
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,528
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,965
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,563
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,625
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,595
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,595
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,086
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,276
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,276
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,544
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,266
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,938
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,732
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,206
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 253
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 253
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,406
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,328
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,158
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -36,536
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,921
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,457
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,253
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 167,734
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,737
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,737
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 125,817
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 68,907
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,907
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,537
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,601
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,321
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,775
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,676
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 180
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 180
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 85,111
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,109
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,288
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,824
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -3
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,140
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,653
D. Služby (účtová skupina 51) 18,246
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 50,373
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36,309
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,316
4. Sociální náklady (527, 528) 1,748
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 623
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,023
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,023
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 222
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,031
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,213
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 671
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 671
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -670
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,701
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,552
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,552
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,253
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360581 TIN: 2020352774 DIČ: SK2020352774
 • Sídlo: Ateliér Gergely, Mlynské Nivy 70, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anton Slatinský Kalinkovo 360 Kalinkovo 900 43 20.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Július Gergely 6 639 € (100%) Nidau 2560 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.12.2012Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 70 Bratislava 821 05
   12.12.2012Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   25.09.2009Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   24.09.2009Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   08.04.2009Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 77 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Kalinkovo 360 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 20.10.1993
   07.04.2009Zrušené sidlo:
   Cabajská 6 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.1993
   13.02.2008Nové sidlo:
   Cabajská 6 Nitra 949 01
   12.02.2008Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   11.01.2005Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.1993
   10.01.2005Zrušené sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava
   22.06.1999Nové predmety činnosti:
   strihanie a párovanie káblových zväzkov a elektrických tabiel do automobilov a autobusov
   autoelektrikárstvo
   Noví spoločníci:
   Július Gergely Aalmattenweg 29 Nidau 2560 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Gergely Waserstrasse 16 Biel Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.10.1993Nové obchodné meno:
   Ateliér Gergely, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Július Gergely Waserstrasse 16 Biel Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Slatinský Strečnianska 4 Bratislava