Vytvořte fakturu

MASTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MASTEX
IČO 31360696
TIN 2020321930
DIČ SK2020321930
Datum vytvoření 22 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MASTEX
Fibichova 16
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 959 515 €
Zisk 332 564 €
Kapitál 2 257 441 €
Vlastní kapitál 205 217 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243424876, 0243424340, 0248700611
Mobile(y) 0915537893
Fax(y) 0243424876
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,534,336
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,718
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,718
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,718
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,468,823
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,823,150
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,381
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,817,769
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 347,691
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 333,488
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,488
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,555
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,648
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 3,247
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 3,247
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 294,735
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,244
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 286,491
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,795
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,795
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,534,336
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,558
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 699
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 699
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,324
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,324
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 332,564
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,947,651
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,872
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,872
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,901,256
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,654,524
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,654,524
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 182,291
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,920
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,569
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,952
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,246
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,246
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,277
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 229,127
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 107
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 229,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 675,039
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 959,515
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 101,153
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 573,885
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 282,810
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 522,277
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 83,093
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,926
D. Služby (účtová skupina 51) 63,518
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 309,992
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 223,671
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,173
4. Sociální náklady (527, 528) 3,148
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,006
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,666
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,666
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,076
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 437,238
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,501
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 373
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 353
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,985
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,609
2. Ostatní náklady (562A) 1,609
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,376
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,612
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 427,626
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 95,062
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 95,062
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 332,564
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360696 TIN: 2020321930 DIČ: SK2020321930
 • Sídlo: MASTEX, Fibichova 16, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01 22.10.1993
  Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01 22.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Dudík 3 850 € (55.2%) Harmónia 3655 Modra 900 01
  Ing. Martin Jančo 1 527 € (21.9%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Jara Farkašová 1 593 € (22.9%) Fibichova 1890/16 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01
   04.06.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Myšáková Cabanova 13/D Bratislava 841 02
   27.10.2010Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, servis a kontrola nevyhradených technických tlakových zariadení
   05.03.2010Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Myšáková Cabanova 13/D Bratislava 841 02
   04.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   07.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Jara Farkašová Fibichova 1890/16 Bratislava 821 05
   Ing. Ľuboš Dudík Na Hrebienku 24 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dudík Harmónia 3655 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.10.1993
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.10.1993
   06.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   30.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   29.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   22.10.1993Nové obchodné meno:
   MASTEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fibichova 16 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom predaja a predaj tovaru v rámci ohlasovej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode s priemyselným a potravinárskym tovarom a sprostredkovanie služieb
   činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu-poradenská činnosť v oblasti marketingu a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Dudík Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Štefan Gábel Fibichova 16 Bratislava
   Ing. Martin Jančo Kapicova 1 Bratislava