Vytvořte fakturu

PREGALIM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název PREGALIM
IČO 31360807
TIN 2020343886
DIČ SK2020343886
Datum vytvoření 18 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PREGALIM
Palisády 33
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 357 740 €
Zisk 21 468 €
Kapitál 119 172 €
Vlastní kapitál 89 205 €
Kontaktní informace
Email pregalim@pregalim.sk
Telefon(y) 0254789420, 0254789422, 0254789424, 0264361171, 0905246696
Mobile(y) 0905246696
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 16,031
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16,031
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,031
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,732
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,572
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,782
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,563
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 83,763
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 57,118
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,810
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 27,200
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,468
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,645
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 459
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,186
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,431
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,142
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 613
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,000
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 357,740
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 300,787
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 55,991
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 962
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 330,121
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 209,231
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,546
C. Služby (účtová skupina 51) 60,828
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 41,395
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 254
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,125
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,742
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,619
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,173
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 36
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -34
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,585
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,117
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,468
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :31360807 TIN: 2020343886 DIČ: SK2020343886
 • Sídlo: PREGALIM, Palisády 33, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 01.01.2016
  Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 05.04.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Hraško 3 320 € (50%) Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  Ing. Jana Hrašková 3 320 € (50%) Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.04.2016Noví spoločníci:
   Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Hrašková Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 05.04.2016
   22.01.2016Nové sidlo:
   Palisády 33 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
   Noví spoločníci:
   Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Hraško Krátka 1429/10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2016
   18.10.1993Nové obchodné meno:
   PREGALIM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, zákaziek
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu