Vytvořte fakturu

ITP Control - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ITP Control
IČO 31360831
TIN 2020329355
DIČ SK2020329355
Datum vytvoření 13 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITP Control
Jaroslavova 11
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 198 198 €
Zisk 3 765 €
Kapitál 794 311 €
Vlastní kapitál 378 669 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263531096, +421263531094, +421263531095
Mobile(y) +421902805136
Fax(y) 0263531096
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 736,237
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 179,788
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 179,788
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 94,613
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 85,175
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 555,412
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 229,201
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 288
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 228,913
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 318,628
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 318,152
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 318,152
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 219
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 257
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,583
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,851
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,732
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,037
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,037
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 736,237
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 378,718
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 353,045
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 353,045
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,765
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 357,519
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 31,305
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 22,682
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 308,888
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 161,068
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161,068
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 83,240
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,589
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,819
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,972
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,200
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,326
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,188,525
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,198,198
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 412,480
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 776,045
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 840
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,186
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 288,995
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,456
D. Služby (účtová skupina 51) 394,535
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 438,719
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 320,615
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 109,924
4. Sociální náklady (527, 528) 8,180
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,414
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,409
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,409
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,658
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,012
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 475,539
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,292
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 409
2. Ostatní náklady (562A) 409
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 990
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 893
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,268
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,744
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,979
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,979
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,765
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31360831 TIN: 2020329355 DIČ: SK2020329355
 • Sídlo: ITP Control, Jaroslavova 11, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01 13.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Janšák 5 377 € (27%) Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
  Ing. Ľubomil Janšák, CSc. 3 386 € (17%) Komárnická 11 Bratislava 821 03
  FINTEC s.r.l. 6 772 € (34%) Sesto San Giovanni (Milano) 200 99 Taliansko
  Veronika Janšáková 996 € (5%) Košická 43 Bratislava 821 08
  Franco Barberis 3 386 € (17%) Cambiago (MI) Taliansko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.07.2011Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomil Janšák , CSc. Komárnická 11 Bratislava 821 03
   Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Janšák Jaroslavova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.10.1993
   28.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ľubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 13.10.1993
   16.07.2005Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via G.Di Vittorio 427 Sesto San Giovanni (Milano) 200 99 Taliansko
   Veronika Janšáková Košická 43 Bratislava 821 08
   15.07.2005Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Martin Richard Feder Warrender Way 11 Ruislip HA4 8EB Veľká Británia
   15.06.2004Nové obchodné meno:
   ITP Control s.r.o
   Nové sidlo:
   Jaroslavova 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.l. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Martin Richard Feder Warrender Way 11 Ruislip HA4 8EB Veľká Británia
   Ľubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 13.10.1993
   14.06.2004Zrušené obchodné meno:
   ITALPOINT s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   13.07.1999Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   12.07.1999Zrušeny spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   13.10.1993Nové obchodné meno:
   ITALPOINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrútocká 30 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   FINTEC s.r.o. Via Italia 46 Monza, Milano Taliansko
   Lubomil Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava
   Franco Barberis Via Orombella 29 Cambiago (MI) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Luboš Janšák Vrútocká 30 Bratislava