Vytvořte fakturu

KOVO - UNIVERSAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název KOVO - UNIVERSAL
Stav Zničeno
IČO 31360971
TIN 2020336472
DIČ SK2020336472
Datum vytvoření 02 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVO - UNIVERSAL
Hospodárska 9
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 279 891 €
Zisk -8 €
Kapitál 345 487 €
Vlastní kapitál 258 560 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421949280113
Mobile(y) +421944112730, +421949280113
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 391,003
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 390,886
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,711
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 38,711
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 197,877
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 197,877
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 197,877
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 154,298
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 154,190
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 108
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 117
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 117
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 391,003
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,095
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 251,680
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 399
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 399
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,385
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,989
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,604
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 118,908
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,020
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,020
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,619
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,225
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,225
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,993
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 458
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,943
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,269
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 241,143
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 279,891
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 184,286
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 56,857
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 38,712
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 269,091
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 208,749
D. Služby (účtová skupina 51) 46,147
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,452
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,325
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,095
4. Sociální náklady (527, 528) 32
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 390
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,353
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,800
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,959
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,849
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,196
2. Ostatní náklady (562A) 7,196
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,653
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,848
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 952
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016
 • IČO :31360971 TIN: 2020336472 DIČ: SK2020336472
 • Sídlo: KOVO - UNIVERSAL, Hospodárska 9, 83107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Listopad 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   KOVO - UNIVERSAL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   13.10.1998Nové sidlo:
   Hospodárska 9 Bratislava 831 07
   02.11.1993Nové obchodné meno:
   KOVO - UNIVERSAL, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným