Vytvořte fakturu

DUAL PRODUCTION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název DUAL PRODUCTION
IČO 31361137
TIN 2020301844
DIČ SK2020301844
Datum vytvoření 01 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUAL PRODUCTION
Štefánikova 6
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 535 584 €
Zisk 15 466 €
Kapitál 7 427 875 €
Vlastní kapitál 105 521 €
Kontaktní informace
Email dual@dual.sk
Telefon(y) 0262803407
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,290,868
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 130,856
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 130,856
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 130,856
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,104,219
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,720,887
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,720,887
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,484,940
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,990,310
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,990,310
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,200,200
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 294,430
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 898,392
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,333
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 896,059
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 55,793
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 55,793
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,290,868
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,987
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 98,218
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 98,218
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,466
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,157,916
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,020,720
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,020,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 720
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,127,880
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,099,018
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,099,018
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,784
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,204
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,619
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,255
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,316
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,316
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 11,965
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 11,965
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,535,679
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,535,584
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 644
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,534,940
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,494,179
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 484
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,978
D. Služby (účtová skupina 51) 20,134,159
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 170,698
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 123,405
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 43,121
4. Sociální náklady (527, 528) 4,172
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 166,662
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 166,662
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 608
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,574
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,405
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 389,963
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 95
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 95
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,512
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,000
2. Ostatní náklady (562A) 20,000
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,512
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,417
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,988
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,522
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,522
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,466
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016