Vytvořte fakturu

ASC Applied Software Consultants - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASC Applied Software Consultants
IČO 31361161
TIN 2020301855
DIČ SK2020301855
Datum vytvoření 27 Říjen 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASC Applied Software Consultants
Svoradova 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 129 287 €
Zisk 147 274 €
Kontaktní informace
Email info@asc.sk
Telefon(y) 0244252580, 0244450535
Fax(y) 0244450536
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 530,331
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,034
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,625
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,625
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,409
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,409
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 20,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 20,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 486,747
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 160,345
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 160,420
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,420
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -75
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 316,402
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,438
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 300,964
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,550
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,550
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 530,331
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,573
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,274
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 370,458
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 604
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 604
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 355,361
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,078
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,078
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 269,841
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,300
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,540
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,602
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,226
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,226
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,267
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,300
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,129,287
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,129,287
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 68,117
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,060,794
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 939,030
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 35,590
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,565
D. Služby (účtová skupina 51) 677,620
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 166,384
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 120,371
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,769
4. Sociální náklady (527, 528) 4,244
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 976
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,771
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,771
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,124
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 190,257
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 367,136
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,727
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 10,698
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,722
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4,032
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,690
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,005
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 192,262
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,988
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,988
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,274
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361161 TIN: 2020301855 DIČ: SK2020301855
 • Sídlo: ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Říjen 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava 27.10.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Gottweis 6 639 € (100%) Svoradova 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.08.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   vydavateľská činnosť
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   15.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   školiaca činnosť v oblasti software, hardware, výpočtovej a kancelárskej techniky
   kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   inštalácia a údržba software a hardware
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   27.10.1993Nové obchodné meno:
   ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Svoradova 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   školiaca činnosť v oblasti software, hardware, výpočtovej a kancelárskej techniky
   kúpa a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky
   inštalácia a údržba software a hardware
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Gottweis Svoradova 7 Bratislava