Vytvořte fakturu

SUNWAY H.T. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUNWAY H.T.
IČO 31361188
TIN 2020333447
DIČ SK2020333447
Datum vytvoření 04 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNWAY H.T.
Záborského 42
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 93 389 €
Zisk -1 081 €
Kapitál 15 131 €
Vlastní kapitál 2 769 €
Kontaktní informace
Email sunwayht@sunwayht.sk
Telefon(y) 0244373940, 0244373993
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,637
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,637
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,637
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,216
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 39
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 562
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,615
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 13,853
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,688
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,191
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,081
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,165
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 63
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,102
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,122
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,023
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,023
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,934
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 93,389
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 93,389
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 93,150
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,526
C. Služby (účtová skupina 51) 71,773
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,016
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,424
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,256
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 239
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,090
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 360
M. Úrokové náklady (562) 127
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 233
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -360
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -121
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361188 TIN: 2020333447 DIČ: SK2020333447
 • Sídlo: SUNWAY H.T., Záborského 42, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 05 04.11.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Alica Gregorová 5 976 € (60%) Topoľčianska 22 Bratislava 851 05
  Ing. Peter Novosad 1 992 € (20%) Bratislava 841 06
  Ing. Branislav Novosad 1 992 € (20%) Bratislava 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2011Noví spoločníci:
   Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110 Bratislava 841 06
   Ing. Branislav Novosad Strmý vŕšok 22 Bratislava 841 06
   10.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Hana Homolová rue Lacuée 1 Paríž 750 12 Francúzsko
   Carl-Peter Mikael Forsström Rapuojantie 22 Sipoo 011 00 Fínsko
   OK-TOURS a. s. Jana Masaryka 194/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   Ing. Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110 Bratislava 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Bělovský Dvorecké nám. 762/6 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.09.2008
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Hana Homolová rue Lacuée 1 Paríž 750 12 Francúzsko
   Carl-Peter Mikael Forsström Rapuojantie 22 Sipoo 011 00 Fínsko
   OK-TOURS a. s. Jana Masaryka 194/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miroslav Bělovský Dvorecké nám. 762/6 Praha 4 147 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.09.2008
   10.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Novosad Strmý vŕšok 110 Bratislava 841 06
   09.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   11.05.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 04.11.1993
   10.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Ing. Tomáš Novosad Exnárova 24 Bratislava 821 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   08.10.1999Nové sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Branislav Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Novosad Plzenská 11 Bratislava 851 03
   Ing. Tomáš Novosad Exnárova 24 Bratislava 821 00
   07.10.1999Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   H.T. Real spol. s r.o. Jégého 2 Bratislava
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   04.11.1993Nové obchodné meno:
   SUNWAY H.T., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   H.T. Real spol. s r.o. Jégého 2 Bratislava
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Gábor nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Alica Gregorová Topoľčianska 22 Bratislava 851 01