Vytvořte fakturu

SLOMIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOMIK
IČO 31361269
TIN 2020296157
DIČ SK2020296157
Datum vytvoření 03 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOMIK
Zadunajská cesta 12
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 223 035 €
Zisk 137 374 €
Kapitál 3 145 154 €
Vlastní kapitál 1 200 228 €
Kontaktní informace
Email slomik@slomik.sk
Telefon(y) 0263530098, 0263530100, 0263530109, 0903469099
Mobile(y) 0903469099
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,093,060
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 571,438
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 571,438
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,186
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 157,579
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 386,673
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,502,698
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,941,866
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,941,866
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 20,074
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 20,074
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,074
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 514,371
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,319
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,319
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 503,052
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,387
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,504
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,883
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,924
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,924
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,093,060
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,337,602
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 172,610
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 172,610
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 496,787
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,261
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,261
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 513,570
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 513,570
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,374
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,755,458
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 149,561
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 140,296
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,265
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,195,344
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,173,235
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,173,235
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,881
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,742
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,486
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,127
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,127
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 401,426
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,223,035
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,207,105
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,544
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,386
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,000,505
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,772,830
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 53,933
D. Služby (účtová skupina 51) 772,627
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 279,212
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 196,207
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 68,887
4. Sociální náklady (527, 528) 14,118
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 954
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 119,469
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 119,469
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,480
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 222,530
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 618,259
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,409
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,331
2. Ostatní náklady (562A) 17,331
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 29,078
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,409
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 176,121
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 38,747
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 38,747
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137,374
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361269 TIN: 2020296157 DIČ: SK2020296157
 • Sídlo: SLOMIK, Zadunajská cesta 12, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01 03.06.2002
  Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10 16.07.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Róbert Cséfalvay 120 827 € (70%) M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
  Ing. Klaudia Sólymosová Spoločný zástupca 0 € (0%) Hadrianova 6 Bratislava 851 10
  Ing. László Sólymos 51 783 € (30%) Hadrianova 6 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2014Noví spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Spoločný zástupca Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   Ing. László Sólymos Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   13.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   22.10.2010Nové sidlo:
   Zadunajská cesta 12 Bratislava 851 01
   21.10.2010Zrušené sidlo:
   Hurbanovo nám 5 Bratislava 811 03
   27.07.2010Noví spoločníci:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Klaudia Sólymosová Hadrianova 6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.07.2010
   26.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   18.09.2007Noví spoločníci:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   17.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   07.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. László Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   06.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   18.07.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01 Vznik funkcie: 03.06.2002
   17.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Zsolt Lengyel Nám. priateľstva 2172/28 Dunajská Streda 929 01
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 03.06.2002
   27.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Cséfalvay M. Korvína 1233/16 Veľký Meder 932 01
   Ing. Zsolt Lengyel Nám. priateľstva 2172/28 Dunajská Streda 929 01
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 03.06.2002
   Ing. Ladislav Sólymos Vavilovova 1180/4 Bratislava 851 01
   26.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava
   Ing. Juraj Mészáros L. Svobodu 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   08.09.1994Noví spoločníci:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   Gabriel Mészáros nábr. L. Svobodu 18 Bratislava
   Ing. Juraj Mészáros L. Svobodu 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Lengyel Orechova 8 Veľký Meder
   07.09.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vladimír Johanes Hládkov 6 Praha 6 Česká republika
   Marietta Mikulski Piazza Sant Ambrogio 1 Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Juza Sama Chalúpku 995 Stupava 900 31
   03.11.1993Nové obchodné meno:
   SLOMIK, s r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vladimír Johanes Hládkov 6 Praha 6 Česká republika
   Marietta Mikulski Piazza Sant Ambrogio 1 Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Juza Sama Chalúpku 995 Stupava 900 31