Vytvořte fakturu

ALPE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Obchodní název ALPE SLOVAKIA
IČO 31361455
TIN 2020393188
DIČ SK2020393188
Datum vytvoření 11 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPE SLOVAKIA
Koniarikova 16
91700
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 507 200 €
Zisk 12 836 €
Kapitál 989 087 €
Vlastní kapitál 577 861 €
Kontaktní informace
Email info@alpesk.sk
Telefon(y) 0335531070
Mobile(y) +421903642695, +421904282636, 0903281636, 0903642695, 0903711377, 0904282636
Fax(y) 0335531070
Date of updating data: 17.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,112,819
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,069,279
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 922,279
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,285
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 585,828
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 311,166
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 147,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 147,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,967
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16,704
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,010
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,254
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 440
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,664
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,664
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,664
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,599
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 891
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,708
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,573
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,573
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,112,819
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,697
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 73,027
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 568,339
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 568,339
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -70,145
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,145
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,836
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 519,591
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 150,486
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,613
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 148,873
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 155,405
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 212,023
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,413
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,413
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 178,939
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,351
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,825
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,495
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,677
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,677
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,531
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,531
Date of updating data: 17.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 507,591
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 507,200
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 970
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 469,229
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 33,950
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,051
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 471,724
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 230,945
D. Služby (účtová skupina 51) 96,655
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,377
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 45,238
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,746
4. Sociální náklady (527, 528) 393
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 53,987
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,189
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,571
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,476
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 142,599
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 390
XII. Kurzové zisky (663) 390
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,150
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,082
2. Ostatní náklady (562A) 19,082
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 598
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 470
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,760
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,716
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,836
Date of updating data: 17.08.2015
Date of updating data: 17.08.2015
 • IČO :31361455 TIN: 2020393188 DIČ: SK2020393188
 • Sídlo: ALPE SLOVAKIA, Koniarikova 16, 91700, Trnava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.01.1995Nové sidlo:
   Koniarikova 16 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bobek Golianova 34 Trnava 917 00
   23.01.1995Zrušené sidlo:
   Černyševského 35 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gonda Černyševského 35 Bratislava
   11.11.1993Nové obchodné meno:
   ALPE SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 35 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   ALPE Handels - GmbH, Enns Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gonda Černyševského 35 Bratislava