Vytvořte fakturu

PHARMADENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PHARMADENT
IČO 31361498
TIN 2020854297
DIČ SK2020854297
Datum vytvoření 12 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PHARMADENT
Špitálska 20
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 400 687 €
Zisk 37 €
Kapitál 206 315 €
Vlastní kapitál 14 681 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252964560, 02
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,289
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,289
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,289
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 257,980
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 117,387
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 986
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,770
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 259,269
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,717
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,377
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 37
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 244,552
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 381
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 236,863
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 194,110
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,770
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,401
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,582
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,308
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,400,687
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,342,771
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,901
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,396,023
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,182,502
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,097
C. Služby (účtová skupina 51) 49,556
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 133,795
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 285
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,400
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,388
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,664
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 152,517
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9
X. Úrokové výnosy (662) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,754
M. Úrokové náklady (562) 206
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,548
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,745
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,919
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,882
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 37
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361498 TIN: 2020854297 DIČ: SK2020854297
 • Sídlo: PHARMADENT, Špitálska 20, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhMr. Soňa Solárová Mateja Bela 7 Bratislava 12.11.1993
  MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava 22.10.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhMr. Soňa Solárová 3 319 € (50%) Mateja Bela 7 Bratislava
  MUDr. Matúš Ursíny 3 319 € (50%) Mišíkova 26 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.06.2004Nové sidlo:
   Špitálska 20 Bratislava 811 01
   15.06.2004Zrušené sidlo:
   Mišíková 26 Bratislava 811 06
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Bela 7 Bratislava Vznik funkcie: 12.11.1993
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1994
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   07.08.1998Noví spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   06.08.1998Zrušeny spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   14.09.1995Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore stomatológia
   18.11.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstva
   10.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   24.10.1994Nové predmety činnosti:
   poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   23.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.11.1993Nové obchodné meno:
   PHARMADENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíková 26 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru
   Noví spoločníci:
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava
   MUDr. Matúš Ursíny Mišíkova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhMr. Soňa Solárová Mateja Belu 7 Bratislava