Vytvořte fakturu

MPM business - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název MPM business
IČO 31361544
TIN 2020926479
DIČ SK2020926479
Datum vytvoření 09 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MPM business
Vyšehradská 21
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 113 €
Zisk 1 013 €
Kapitál 1 957 €
Vlastní kapitál -2 292 €
Kontaktní informace
Email info@arganolej.sk
Telefon(y) 0903272677, 0903323101, 0905393672
Mobile(y) 0903323101, 0905393672
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,924
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,921
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,883
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,883
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 305
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 305
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 305
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,733
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,730
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,003
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,924
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 703
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,810
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,810
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,013
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,221
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,221
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 250
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,360
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 611
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,082
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,113
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,927
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,155
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,411
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,102
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 611
D. Služby (účtová skupina 51) 13,698
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,702
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,671
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 209
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 139
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -209
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,493
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,013
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016