Vytvořte fakturu

MÜPRO SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název MÜPRO SK
IČO 31361617
TIN 2020352697
DIČ SK2020352697
Datum vytvoření 10 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MÜPRO SK
Ulica Svornosti 12265/43
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 297 €
Zisk -272 518 €
Kapitál 51 927 €
Vlastní kapitál 48 940 €
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 21,881
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 21,881
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,881
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,640
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,288
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,790
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,128
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 88,521
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -331,875
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,652
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,652
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50,000
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -116,009
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -272,518
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 420,396
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 262,609
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 154,787
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 141,975
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,829
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,983
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,000
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 71,297
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 71,297
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 336,116
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,891
C. Služby (účtová skupina 51) 135,398
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 128,589
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,238
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -264,819
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -131,992
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,739
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,739
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,739
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -271,558
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -272,518
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016
 • IČO :31361617 TIN: 2020352697 DIČ: SK2020352697
 • Sídlo: MÜPRO SK, Ulica Svornosti 12265/43, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Nagy Harmónia 3634 Modra 900 01 01.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Secura Industriebeteiligungen AG 6 000 € (100%) Winterthur 8404 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2016Nové sidlo:
   Ulica Svornosti 12265/43 Bratislava 821 09
   03.02.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Nagy Harmónia 3634 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   16.03.2013Noví spoločníci:
   Secura Industriebeteiligungen AG Rudolf-Diesel-Strasse 3 Winterthur 8404 Švajčiarska konfederácia
   14.12.2006Nové obchodné meno:
   MÜPRO SK spol. s r.o.
   05.04.2000Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb