Vytvořte fakturu

IKS & partner - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IKS & partner
IČO 31361625
TIN 2020329388
DIČ SK2020329388
Datum vytvoření 08 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IKS & partner
Bencúrova 25
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 878 €
Zisk 7 729 €
Kapitál 14 077 €
Vlastní kapitál 6 482 €
Kontaktní informace
Email ikspartner@stonline.sk
Telefon(y) +421243421041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,245
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,806
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,806
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,806
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,041
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 672
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 672
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 672
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,369
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 561
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,808
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 398
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,245
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,211
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -821
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -821
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,729
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,034
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,817
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 771
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 771
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 734
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 437
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,875
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,217
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,217
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 53,878
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 53,878
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,995
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,883
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,772
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,303
D. Služby (účtová skupina 51) 8,455
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,778
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,700
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,118
4. Sociální náklady (527, 528) 960
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 500
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,937
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,937
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,336
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,463
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,106
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,237
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,013
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,284
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,284
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,729
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361625 TIN: 2020329388 DIČ: SK2020329388
 • Sídlo: IKS & partner, Bencúrova 25, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 08.11.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Lýdia Ižová 2 656 € (40%) Jakabova 25 Bratislava 821 04
  Jozef Ižo 3 983 € (60%) Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 08.11.1993
   22.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Jozef Ižo Jakabova 25 Bratislava 821 04
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   11.07.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimíra Ižová Brančská 9 Bratislava
   10.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   audítorská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   16.09.1996Noví spoločníci:
   Tibor Kováč Belinského 15 Bratislava
   15.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava 851 01
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   Ing. Jozef Ižo Jakubova 25 Bratislava 821 04
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava
   06.02.1995Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   08.11.1993Nové obchodné meno:
   IKS & partner, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bencúrova 25 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť účtovných poradcov-zostavovanie bilancií, preskúšavanie účtovných uzávierok
   činnosť ekonomických poradcov
   činnosť organizačných poradcov, poradenstvo v riadení
   Noví spoločníci:
   Lýdia Ižová Brančská 9 Bratislava 851 01
   Marta Ižová Šašovská 6 Bratislava 851 01
   Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava 851 01
   Mária Sabová J. Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zuzana Izo Traberstrasse 3a Mníchov 819 29 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Ižo Brančská 9 Bratislava
   Ing. Anna Kováčová Belinského 15 Bratislava