Vytvořte fakturu

SANTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SANTECH
IČO 31361684
TIN 2020315385
DIČ SK2020315385
Datum vytvoření 15 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANTECH
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 375 018 €
Zisk -32 001 €
Kapitál 425 113 €
Vlastní kapitál 264 891 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244460177, +421244460176
Fax(y) 0244259128
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 378,515
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 295,139
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 295,139
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 149,373
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,138
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,628
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,738
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,241
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 166
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,075
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 53,931
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 53,480
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,480
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 451
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,566
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,118
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,448
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,638
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,638
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 378,515
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 232,890
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 257,588
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 257,588
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,001
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,425
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 6,816
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 6,816
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,609
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 128,957
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,817
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,817
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,980
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,240
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,135
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 522
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 263
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,243
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,243
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 375,017
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 375,018
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,242
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 354,776
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 399,018
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,591
D. Služby (účtová skupina 51) 113,513
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 109,320
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 77,317
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,818
4. Sociální náklady (527, 528) 5,185
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,646
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,646
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 46,621
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,000
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,865
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 276
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,318
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,318
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,041
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -31,041
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,001
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361684 TIN: 2020315385 DIČ: SK2020315385
 • Sídlo: SANTECH, Stará Vajnorská 4, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28 15.11.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Imrich Kázmer 6 639 € (100%) Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.08.2011Nové predmety činnosti:
   masérske služby
   12.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1993
   25.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 15.11.1993
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1993
   24.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Pavla Jesenáková Furdekova 2568/19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/14 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Pavla Jesenáková Furdekova 2568/19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Oskar Kázmer Vážska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   18.03.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   07.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Kázmer Vážska 5 Bratislava
   06.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   16.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   15.09.1996Zrušeny spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   09.02.1996Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   08.02.1996Zrušeny spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   18.01.1995Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   17.01.1995Zrušené sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 01
   15.11.1993Nové obchodné meno:
   SANTECH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 27 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   SANTECH CZ, spol. s.r.o. Sokolská 497 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Pustějovský Dolní Paseky 1637 Rožnov pod Radhoštem Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Jesenák Furdekova 19 Bratislava
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivánka pri Dunaji