Vytvořte fakturu

TRENDI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRENDI
IČO 31361749
TIN 2020313845
DIČ SK2020313845
Datum vytvoření 17 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRENDI
Kulíškova 9
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 63 550 €
Zisk -7 069 €
Kapitál 54 464 €
Vlastní kapitál 1 654 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903405626
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,690
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,690
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,690
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,414
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,208
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 259
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,701
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,104
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,224
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 31,870
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,080
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -30,296
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,069
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,880
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 677
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,589
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 239
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 923
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,947
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,614
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 63,550
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 60,366
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,184
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 69,071
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 37,406
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,845
C. Služby (účtová skupina 51) 7,849
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,937
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 533
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,973
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,528
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,521
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,266
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 153
XI. Kurzové zisky (663) 153
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 741
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 94
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 647
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -588
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,109
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,069
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361749 TIN: 2020313845 DIČ: SK2020313845
 • Sídlo: TRENDI, Kulíškova 9, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08 28.11.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľudovít Vrba 6 639 € (100%) Kulíškova 9 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   27.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   17.11.1993Nové obchodné meno:
   TRENDI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   projektova činnosť v investičnej výstavbe
   reprografická činnosť
   vykonávanie bytových, občianskych a prie- myselných stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudovít Vrba Kulíškova 9 Bratislava 821 08