Vytvořte fakturu

Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S.
IČO 31361862
TIN 2020344392
DIČ SK2020344392
Datum vytvoření 18 Listopad 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S.
Kresánkova 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 377 €
Zisk -49 605 €
Kapitál 440 966 €
Vlastní kapitál 343 757 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 316,044
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 272,328
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,140
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 26,516
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,251
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,896
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,816
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 539
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 368,295
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 284,969
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 55,102
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 55,102
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 29,305
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 250,167
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -49,605
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,326
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 899
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 78,226
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,604
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,590
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,511
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,521
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,201
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 82,377
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 82,377
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 131,439
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,002
C. Služby (účtová skupina 51) 18,626
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 91,413
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,130
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,693
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 575
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -49,062
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,749
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6,998
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1,500
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 5,000
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 498
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,581
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 4,680
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,901
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 417
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -48,645
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -49,605
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31361862 TIN: 2020344392 DIČ: SK2020344392
 • Sídlo: Karloveská obchodná a rozvojová, stratka K.O.R.S., Kresánkova 1, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Izabela Čarnogurská člen Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 17.12.2008
  Ing. Ivan Čarnogurský predseda Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 17.12.2008
  Ing. Konštantín Viktorín člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 17.12.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Izabela Čarnogurská - člen Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.12.2008
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.12.2008
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 17.12.2008
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   RNDr Ján Regenda - podpredseda Tomanova 51 Bratislava
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.12.2003
   09.06.2005Nové sidlo:
   Kresánkova 1 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   rozvod tepla
   08.06.2005Zrušené sidlo:
   Matejkova 20 Bratislava 842 62
   06.10.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sekretárske a administratívne práce
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Konštantín Viktorín - člen Huščavova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.12.2003
   05.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kačka - podpredseda Majerníkova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 11.12.2003
   27.04.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Vladimír Kačka - podpredseda Majerníkova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 11.12.2003
   RNDr Ján Regenda - podpredseda Tomanova 51 Bratislava
   26.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Havrančík - člen Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý - predseda Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Peter Lentvorský - člen Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer - člen Tignerova 4 Bratislava
   RNDr. Ján Regenda - člen Tomanova 51 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová Pribišova 2 Bratislava
   JUDr. Pavol Zeman Koncová 25 Bratislava
   18.11.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   JUDr. Adriana Schwartzová Pribišova 2 Bratislava
   JUDr. Pavol Zeman Koncová 25 Bratislava
   17.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Čarnogurský - člen Pod Zečákom 41 Bratislava
   23.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský - člen Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Havrančík - člen Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý - predseda Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Peter Lentvorský - člen Šustekova 1 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer - člen Tignerova 4 Bratislava
   RNDr. Ján Regenda - člen Tomanova 51 Bratislava
   22.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Ján Škripeň Švabinského 14 Bratislava
   Ing. Ernest Špaček Bodrocká 11 Bratislava
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu
   konštrukčné práce v strojárstve
   poradenská a kozultačná činnosť v oblasti strojárstva, podnikania a obchodu
   údržba zelene
   čistenie a zimná údržba komunikácií
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Čarnogurský Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík Ľ. Fullu 3 Bratislava
   Ing. Bystrík Hollý Púpavova 4 Bratislava
   Ing. Branislav Longauer Tilgnerova 4 Bratislava
   Ing. Ján Škripeň Švabinského 14 Bratislava
   Ing. Ernest Špaček Bodrocká 11 Bratislava
   26.04.1995Zrušené obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Cigánik , DrSc. - člen Púpavova 37 Bratislava
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík - člen Janotova 14 Bratislava
   Ing. Jozef Krištúfek - člen Baníkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Pauchly - člen Družstevná 4 Modra
   Ing. Ján Škripeň - člen Švabinského 14 Bratislava
   18.11.1993Nové obchodné meno:
   Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť, a.s., stratka K.O.R.S., a.s.
   Nové sidlo:
   Matejkova 20 Bratislava 842 62
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, stavebníctva a zákaziek
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva a ekológie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marek Cigánik , DrSc. - člen Púpavova 37 Bratislava
   Ing. Ivan Čarnogurský - predseda Pod Zečákom 41 Bratislava
   Ing. Jozef Harvančík - člen Janotova 14 Bratislava
   Ing. Jozef Krištúfek - člen Baníkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Pauchly - člen Družstevná 4 Modra
   Ing. Ján Škripeň - člen Švabinského 14 Bratislava