Vytvořte fakturu

C - Shop - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název C - Shop
IČO 31362028
TIN 2020301899
DIČ SK7020000097
Datum vytvoření 24 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C - Shop
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 932 054 €
Zisk 3 092 342 €
Kapitál 9 922 420 €
Vlastní kapitál 7 951 117 €
Kontaktní informace
Email c-shop@c-shop.sk
Telefon(y) 0268207272
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,765,122
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 287,704
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 287,704
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 124,808
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 162,896
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,475,558
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,092,105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 361
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,091,744
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,374
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 14,374
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,366,852
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,759,762
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 889,967
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 869,795
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,604,874
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,124
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,227
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,227
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,860
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,842
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 18
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,765,122
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,099,645
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,092,342
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,665,357
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,002,294
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,294
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 6,120
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 6,120
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,570,616
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 948,738
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,808
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 648,930
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,730
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,312
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20,999
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 563,837
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 86,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,528
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 69,799
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 120
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 120
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,931,611
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,932,054
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,419,299
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,512,312
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 93
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,928,935
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,841,208
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,583
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -250
D. Služby (účtová skupina 51) 1,197,259
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 679,561
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 476,001
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 166,313
4. Sociální náklady (527, 528) 37,247
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,643
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,632
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,632
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,106
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,193
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,003,119
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,778,811
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 870
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 867
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 867
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,498
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,103
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 15,103
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 354
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,628
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,988,491
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 896,149
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 884,375
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 11,774
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,092,342
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016
 • IČO :31362028 TIN: 2020301899 DIČ: SK7020000097
 • Sídlo: C - Shop, Einsteinova 25, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 01.07.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Veolia Energia Slovensko, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Jérôme Olivier Valette Kysucká 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 20.06.2016
   03.02.2015Nové predmety činnosti:
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2
   Noví spoločníci:
   Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   04.09.2009Nové sidlo:
   Einsteinova 25 Bratislava 851 01
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Kot Hany Meličkovej 37 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.07.2009
   10.12.2002Nové predmety činnosti:
   verejné obstarávanie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   C - Shop, spol. s r.o.
   24.11.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel