Vytvořte fakturu

BELLCom - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BELLCom
IČO 31362036
TIN 2020310820
DIČ SK2020310820
Datum vytvoření 23 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELLCom
Dobšinského 20
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 015 €
Zisk 12 714 €
Kapitál 83 645 €
Vlastní kapitál 49 148 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336400686
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 106,934
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,934
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,816
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,591
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,591
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 225
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 94,118
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 88,447
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,671
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,934
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,862
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 41,845
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 41,845
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,714
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,072
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,840
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,840
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,832
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,485
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 490
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 506
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,351
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,400
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 59,015
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 58,994
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,424
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,563
D. Služby (účtová skupina 51) 7,641
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,975
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,377
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,110
4. Sociální náklady (527, 528) 488
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,048
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,591
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,790
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 291
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 42
2. Ostatní náklady (562A) 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -291
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,300
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,586
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,586
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,714
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015