Vytvořte fakturu

MAYA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název MAYA
IČO 31362095
TIN 2020296190
DIČ SK2020296190
Datum vytvoření 25 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYA
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 378 901 €
Zisk 204 505 €
Kapitál 9 565 394 €
Vlastní kapitál 7 132 729 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244460014, +421244460011
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,793,595
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 134,077
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,060
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 60
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 8,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 118,806
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 118,806
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,211
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,211
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,655,333
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,988
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 481
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 53,507
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 450,377
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 352,749
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 352,749
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,747
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,881
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,150,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,443
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,146,525
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,185
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,503
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,682
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,793,595
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,337,234
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,194,983
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,194,983
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 18,071
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 119,498
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 119,498
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 21,631
2. Ostatní fondy (427, 42X) 21,631
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,778,546
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,778,546
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 204,505
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,360
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,757
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,541
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,216
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 410,861
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 345,337
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,337
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,028
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,585
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,554
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,357
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,742
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,062
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 680
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 26,001
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 26,001
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,363,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,378,901
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,794,060
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,576
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 583,440
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,977
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,118,040
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,346
D. Služby (účtová skupina 51) 998,783
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 531,403
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 451,087
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 73,331
4. Sociální náklady (527, 528) 6,985
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,982
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 540,070
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 540,070
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 548
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,908
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 260,861
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,355
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 214,718
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 212,157
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 212,157
XII. Kurzové zisky (663) 2,561
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 217,898
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 216,862
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,036
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,180
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 257,681
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 53,176
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 53,712
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -536
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 204,505
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31362095 TIN: 2020296190 DIČ: SK2020296190
 • Sídlo: MAYA, Čajakova 13, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 29.04.2010
  Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67 12.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marcela Mojtová 1 075 484 € (90%) Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
  Ing. Peter Čermák 119 499 € (10%) 56 Láb 900 67
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   15.06.2013Noví spoločníci:
   Katarína Hronová Tallerova 5 Bratislava 811 02
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   02.08.2011Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Mojtová Flőglova 942/10 Bratislava - Staré Mesto 811 05 Vznik funkcie: 29.04.2010
   01.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   22.02.2011Noví spoločníci:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá Strmá 2 Nitra 949 01
   21.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   28.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Marcela Mojtová Pri Jazierku 3 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 29.04.2010
   29.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čermák 56 Láb 900 67
   02.02.2005Nové predmety činnosti:
   služby umeleckej a castingovej agentúry - sprostredkovanie v oblasti kultúry
   producentská činnosť v oblasti televíznej, filmovej a divadelnej tvorby
   08.07.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   07.07.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   02.03.2004Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava 811 02
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra 949 01
   01.03.2004Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   06.03.2000Nové predmety činnosti:
   technické činnosti spojené s tvorbou filmov a videozáznamov
   prenájom audiovizuálnej techniky
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   30.04.1999Nové sidlo:
   Čajakova 13 Bratislava 811 05
   29.04.1999Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   21.09.1998Nové predmety činnosti:
   reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu
   Noví spoločníci:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Vojtech Hron Tallerova 5 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   výroba audiovizuálnych záznamov
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.11.1993Nové obchodné meno:
   MAYA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj a distribúcia nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   nákup a predaj licenčných práv k filmovým a audiovizuálnym programom na základe uzavretých zmlúv
   výroba jazykových verzií k filmovým a audiovizuálnym programom
   výroba zvukových pásov k filmovým a audiovizuálnym programom
   vydavateľská činnosť, reklamná a propagačná činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Hron Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Mojto Pri Jazierku 3 Nitra