Vytvořte fakturu

V.I.P. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V.I.P.
IČO 31362117
TIN 2020891488
Datum vytvoření 26 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.I.P.
Galbavého 2
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 322 €
Zisk 3 040 €
Kapitál 191 696 €
Vlastní kapitál 116 716 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 123,897
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,949
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,949
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,949
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,948
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 110,948
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,275
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 61,673
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,000
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 123,897
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,756
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,979
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,979
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,155
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,155
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,040
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,141
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,741
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 800
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 800
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,264
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 677
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,322
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,322
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,322
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,118
D. Služby (účtová skupina 51) 6,617
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,366
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 120
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 120
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,204
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,705
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 807
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 807
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 807
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 140
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 667
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,871
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 831
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 831
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,040
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4189545.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362117 TIN: 2020891488
 • Sídlo: V.I.P., Galbavého 2, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava 26.11.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Považanec 99 582 € (100%) Galbavého 2 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stavkových hier pomocou výherných prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava 841 01
   26.09.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzka výherných hracích automatov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   V.I.P., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Galbavého 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   prevádzka výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Považanec Galbavého 2 Bratislava