Vytvořte fakturu

HEVIMEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HEVIMEX
IČO 31362222
TIN 2020891499
DIČ SK2020891499
Datum vytvoření 26 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEVIMEX
Baníkova 473/4
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 250 €
Zisk 1 106 €
Kapitál 115 575 €
Vlastní kapitál 10 019 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,203
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,420
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 98,203
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,125
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 674
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,706
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,106
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 87,078
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 86,978
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 110
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,141
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 84,695
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,250
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 28,250
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,847
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 9,502
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 691
C. Služby (účtová skupina 51) 14,302
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,352
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,403
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,755
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 337
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 336
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -337
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,066
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,106
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362222 TIN: 2020891499 DIČ: SK2020891499
 • Sídlo: HEVIMEX, Baníkova 473/4, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Listopad 1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Hai Cao Thanh 3 319 € (50%) Vinh Phu Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
  Huong Tran Thi Dieu Thu 3 319 € (50%) Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.08.1999Nové sidlo:
   Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   15.08.1999Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   18.12.1998Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Hai Cao Thanh Vinh Tuong Vinh Phu Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Tapthe Giayda Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Hai Cao Thanh Vinh Tuong Vinh Phu Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Tapthe Giayda Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baníkova 473/4 Bratislava 841 05
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Viliam Ďuriš Nad Lúčkami 35 Bratislava
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Hai Cao Thanh Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Huong Tran Thi Dieu Thu Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Ďuriš Pribišova 45 Bratislava
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   04.05.1995Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 35 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Cao Thanh Hai Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Tran Thi Dieu Thu Huong Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   03.05.1995Zrušené sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   TRAN THI DIEU THU HUONG Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   HEVIMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26/A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba koženej galantérie
   šitie odevov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Viliam Ďuriš Nad Lúčkami 35 Bratislava
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   TRAN THI DIEU THU HUONG Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Ďuriš Pribišova 45 Bratislava
   CAO THANH HAI Ubytovňa HOBYT, Saratovská 26 Bratislava