Vytvořte fakturu

PERSONA GRATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PERSONA GRATA
IČO 31362346
TIN 2020891510
Datum vytvoření 30 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERSONA GRATA
Kolískova 12
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 700 €
Zisk 1 375 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,840
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,832
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,056
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,056
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,056
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,776
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,663
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 113
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,840
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,205
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,191
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,284
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,093
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,375
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 155
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,700
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,700
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,781
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,506
D. Služby (účtová skupina 51) 1,455
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 445
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,375
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,375
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,919
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,739
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 64
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,855
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,375
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4442359.tif
Date of updating data: 25.06.2015