Vytvořte fakturu

Slovenský Lloyd - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenský Lloyd
IČO 31362575
TIN 2020399821
DIČ SK2020399821
Datum vytvoření 01 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenský Lloyd
Pribinova 24
81205
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 73 599 €
Zisk 8 987 €
Kontaktní informace
Email slovenskylloyd@slovensky-lloyd.sk
Telefon(y) 0253414340, 0357730754, 0905923658
Mobile(y) +421903241190, +421911138089, 0911138089, 0905923658
Fax(y) 0253414340, 0357730754
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 15,090
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,090
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,060
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 9,542
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,542
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2,249
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,269
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,030
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -4,439
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,090
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,987
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,987
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,103
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,103
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,594
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,594
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -1,825
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,839
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,495
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 73,599
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 73,599
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 73,599
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,612
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,999
D. Služby (účtová skupina 51) 16,329
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,197
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,852
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 98
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 137
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,987
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,271
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,987
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,987
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362575 TIN: 2020399821 DIČ: SK2020399821
 • Sídlo: Slovenský Lloyd, Pribinova 24, 81205, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboslav Mazánik Murgašova 7 Komárno 01.12.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Výsknumný ústav dopravný Žilina 16 929 € (51%) Veľký diel P.P. B-49 Žilina
  Polski Rejestr Statków 16 266 € (49%) Gdaňsk 80-416 Poľská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Ing. Jaroslav Tichý , CSc. Karadičova 25 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Polski Rejestr Statków Al. Gen. Józefa Hallera 126 Gdaňsk 80-416 Poľská republika
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o. IČO: 35 745 509 Trnavská 112 Bratislava 826 33
   30.11.2000Noví spoločníci:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o. IČO: 35 745 509 Trnavská 112 Bratislava 826 33
   29.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Germanischer Lloyd - A.G Vorsetzen 32 Hamburg Spolková republika Nemecko
   01.12.1993Nové obchodné meno:
   Slovenský Lloyd, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 812 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie technického dozoru na stavbách a opravách lodí, výroby lodných materiálov a lodných zariadení v odbore plavidiel, priemyselných výrobkov a zariadení
   zabezpečovania technickej kontroly prepravy nebezpečných a špeciálnych nákladov
   Noví spoločníci:
   Výsknumný ústav dopravný Žilina Veľký diel P.P. B-49 Žilina
   Germanischer Lloyd - A.G Vorsetzen 32 Hamburg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboslav Mazánik Murgašova 7 Komárno
   Prof. Ing. Jaroslav Tichý , CSc. Karadičova 25 Bratislava