Vytvořte fakturu

L.V.P. - Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název L.V.P. - Slovakia
IČO 31362621
TIN 2020353544
DIČ SK2020353544
Datum vytvoření 06 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.V.P. - Slovakia
Bosákova 2A
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 235 576 €
Zisk 13 985 €
Kontaktní informace
Email etes.bosakova@stonline.sk
webové stránky http://eshop.lvpslovakia.sk
Telefon(y) +421262520296
Fax(y) 0262520296
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 78,316
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,231
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,231
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,683
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,548
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,261
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 40,790
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,790
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,012
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,012
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,012
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,459
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,882
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,577
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 824
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 824
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 78,316
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,063
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,774
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 24,298
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,524
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,985
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,469
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 28
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 28
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 35,441
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,212
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,212
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,251
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,829
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,068
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,081
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 784
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 235,576
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 235,576
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 235,538
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,247
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 170,111
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,323
D. Služby (účtová skupina 51) 6,013
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,315
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,577
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,574
4. Sociální náklady (527, 528) 1,164
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,086
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,388
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,388
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,011
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,329
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,091
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 367
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 367
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -367
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,962
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,977
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,977
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362621 TIN: 2020353544 DIČ: SK2020353544
 • Sídlo: L.V.P. - Slovakia, Bosákova 2A, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 01.01.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Pavol Šefčík 6 639 € (100%) Vajanského 31 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2006Noví spoločníci:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01
   21.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   12.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   11.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Edward Jodlowski Planét 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   29.04.2004Noví spoločníci:
   Edward Jodlowski Planét 11 Bratislava 821 02
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   28.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   10.03.2004Nové obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bosákova 2A Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti elektrotechniky a energetiky
   montáž, opravy a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
   čistiace a upratovacie práce, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Trnková 80 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Šefčík Vajanského 31 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.2004
   09.03.2004Zrušené obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   14.12.1999Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   13.12.1999Zrušené sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava 852 51
   Zrušeny spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenek Kopáčik Tupolevova 4/D Bratislava
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   L.V.P. - Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava 852 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   leasing
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   L.V.P., spol. s r.o., so sídlom Úprkova 8, Brno, ČR Úprkova 8 Brno Brno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdenek Kopáčik Tupolevova 4/D Bratislava