Vytvořte fakturu

ETIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ETIK
IČO 31362711
TIN 2020336538
DIČ SK2020336538
Datum vytvoření 07 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETIK
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -4 378 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244889430
Mobile(y) 0903718934, 0904095218
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,781
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 255
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,781
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -219,990
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 618
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -222,869
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,378
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 222,771
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 456
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 222,147
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 129,996
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,140
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,342
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 71,669
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 160
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,311
C. Služby (účtová skupina 51) 405
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,906
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,311
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -405
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 107
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -107
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,418
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,378
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015