Vytvořte fakturu

SOBETA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOBETA
IČO 31362745
TIN 2020296311
DIČ SK2020296311
Datum vytvoření 12 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOBETA
Obchodná 43
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 911 €
Zisk 1 492 €
Kapitál 9 919 €
Vlastní kapitál 7 358 €
Kontaktní informace
Email sobeta@stonline.sk
webové stránky http://www.sobeta.sk
Telefon(y) +421252922335
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,976
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,165
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 280
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 280
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,885
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,675
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,210
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 811
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 643
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 168
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,976
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,795
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,492
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,181
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,181
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,979
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,979
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,159
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,911
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,911
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 24,297
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,614
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,349
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,659
D. Služby (účtová skupina 51) 12,589
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 689
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 498
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 98
4. Sociální náklady (527, 528) 93
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 605
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 605
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 652
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,562
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,663
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,452
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,492
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362745 TIN: 2020296311 DIČ: SK2020296311
 • Sídlo: SOBETA, Obchodná 43, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Miloš Kleibl Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08 12.11.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Miloš Kleibl 13 280 € (100%) Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.09.2005Nové sidlo:
   Obchodná 43 - 45 Bratislava 811 06
   05.09.2005Zrušené sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Miloš Kleibl Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 12.11.1993
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   21.12.1999Nové predmety činnosti:
   rámovanie obrazov a drobná drevovýroba okrem výroby nábytku
   24.02.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Líščie Nivy 8 Bratislava 821 08
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   08.12.1995Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   07.12.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   Wolfgang Weber-Thedy Albisrieder str. 50 Zürich Švajčiarsko
   12.11.1993Nové obchodné meno:
   SOBETA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie obchodu, investícií a financovania
   poradenstvo v oblasti obchodu
   marketing
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľstvo, tlmočníctvo z /do jazyka anglického, nemeckého, francuzského a španielského/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava
   Wolfgang Weber-Thedy Albisrieder str. 50 Zürich Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Miloš Kleibl Šancova 42 Bratislava