Vytvořte fakturu

ČKD SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.07.2016
Basic information
Obchodní název ČKD SLOVENSKO
IČO 31362761
TIN 2020318036
DIČ SK2020318036
Datum vytvoření 15 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČKD SLOVENSKO
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 211 157 €
Zisk -2 625 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255640586, 0255569595
Date of updating data: 15.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,702
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 22,239
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,676
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 65,702
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,258
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,073
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,955
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 24,216
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,625
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,444
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,900
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,074
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,301
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,412
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 113
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,544
Date of updating data: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 211,157
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 211,157
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 211,162
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,598
C. Služby (účtová skupina 51) 43,158
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 148,124
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,370
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 154,401
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,663
M. Úrokové náklady (562) 96
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,567
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,659
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,664
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,625
Date of updating data: 15.07.2016
Date of updating data: 15.07.2016