Vytvořte fakturu

CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE
IČO 31362796
TIN 2020349320
DIČ SK2020349320
Datum vytvoření 08 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE
Uhrovecká 6
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 320 418 €
Zisk 36 324 €
Kontaktní informace
Email info@chi-ee.sk
Telefon(y) 0244250096, 0244257159, 0244453183
Fax(y) 0244458011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,157
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,207
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,207
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 310,047
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 65,668
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,829
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 225,919
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 322,204
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 253,697
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 210,069
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 36,324
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,507
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,726
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 56,781
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,504
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 277
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 320,418
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 320,418
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 274,559
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,351
C. Služby (účtová skupina 51) 261,775
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,454
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 327
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,924
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 45,859
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 56,292
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4,412
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 117
X. Úrokové výnosy (662) 23
XI. Kurzové zisky (663) 4,272
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,449
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,660
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 789
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 963
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 46,822
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,498
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 36,324
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362796 TIN: 2020349320 DIČ: SK2020349320
 • Sídlo: CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, Uhrovecká 6, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava 08.12.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Kočvara 3 386 € (51%) Uhrovecká 6 Bratislava
  98000 Bohumíra Kočvarová 3 254 € (49%) Uhrovecká 6 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.11.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   98000 Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.1993
   06.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   08.12.1993Nové obchodné meno:
   CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Uhrovecká 6 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením
   sprostredkovanie obchodu, dopravy a zákaziek
   kopírovacie práce
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov, študijných pobytov a kurzov
   poradenská a konzultačná činnosť vzťahujúca sa k predmetu podnikania
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava
   Bohumíra Kočvarová Uhrovecká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kočvara Uhrovecká 6 Bratislava