Vytvořte fakturu

FMC AGRO SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název FMC AGRO SLOVENSKO
IČO 31362800
Datum vytvoření 01 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FMC AGRO SLOVENSKO
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 678 721 €
Zisk -42 998 €
Kapitál 1 243 229 €
Vlastní kapitál 502 336 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948089691, +421903265501, +421903265509, +421903700730, +421903730489, +421911154083, +421903705838
Fax(y) 0248291229
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,595,173
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64,502
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,502
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,263
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 370
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 14,869
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,528,388
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 776,967
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 776,967
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,857
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,857
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 507,385
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 493,612
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 493,612
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,414
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,359
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 236,179
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,886
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 233,293
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,283
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,283
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,595,173
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,753
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,370
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,370
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 391,799
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,012,111
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -620,312
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,998
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,133,302
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 479,184
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 447,752
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 447,752
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,087
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,169
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,859
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,114
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,265
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 626,739
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 118
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 118
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,673,170
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,678,721
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,650,886
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,284
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,384
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,686,786
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,105,165
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,950
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,251
D. Služby (účtová skupina 51) 226,199
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 190,300
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 136,455
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,265
4. Sociální náklady (527, 528) 7,580
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,997
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,666
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,666
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,258
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,065
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 310,605
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,974
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,974
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10,974
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,707
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 25,531
2. Ostatní náklady (562A) 25,531
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 366
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,810
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,733
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,798
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,200
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,756
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,444
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,998
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016
 • IČO :31362800
 • Sídlo: FMC AGRO SLOVENSKO, Jašíkova 2, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Régis Harat Boulevard Pierre Brossolette 29 TER Antony 921 60 Francúzska republika 02.02.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  FMC Chemicals Netherlands B.V. 98 832 € (99.2%) Amsterdam 1097JB Holandské kráľovstvo
  FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG 750 € (0.8%) Zug 6304 Švajčiarska konfederácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.11.2016Nové obchodné meno:
   FMC AGRO SLOVENSKO spol. s r.o.
   01.11.2016Nový štatutárny orgán:
   Thomas Chadwick Wood Old Gradyville Rode 232 Pennsylvania 193 42 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 02.08.2016
   08.09.2016Noví spoločníci:
   FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG Alpenstrasse 15 Zug 6304 Švajčiarska konfederácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.2016Nový štatutárny orgán:
   Régis Harat Boulevard Pierre Brossolette 29 TER Antony 921 60 Francúzska republika Vznik funkcie: 02.02.2016
   04.12.2009Nové sidlo:
   Jašíkova 2 Bratislava 821 03
   13.07.2005Noví spoločníci:
   FMC Chemicals Netherlands B.V. Prins Bernhardplein 200 Amsterdam 1097JB Holandské kráľovstvo
   03.03.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov - agrochemikálií
   09.12.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti