Vytvořte fakturu

KARA SLOVAKIA - WT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.07.2016
Basic information
Obchodní název KARA SLOVAKIA - WT
Stav Zničeno
IČO 31362834
TIN 2020385862
DIČ SK2020385862
Datum vytvoření 07 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARA SLOVAKIA - WT
Okružná 3239
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 67 765 €
Zisk -72 573 €
Kontaktní informace
Email jurcik@kara.sk
Telefon(y) 0326523132, 0326524979, 0326524987, 0905124000, 0326523135, 0326523136
Fax(y) 0326523132
Date of updating data: 15.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 117,181
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 95,831
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 95,831
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 95,831
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,350
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,320
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,317
3. Výrobky (123) - /194/ 18,003
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,360
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,360
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,360
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 670
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 668
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,181
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,634
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,344
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,344
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 25,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,319
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 41,200
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 41,200
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -319,924
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 347,659
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -667,583
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,573
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 429,815
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 698
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 698
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 424,832
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,044
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,044
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 281,437
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,507
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 45,525
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,319
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,099
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,099
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 186
Date of updating data: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 74,689
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 67,765
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,390
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 30,044
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,255
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,497
V. Aktivace (účtová skupina 62) -3,919
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,492
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,156
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,077
D. Služby (účtová skupina 51) 3,154
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 124,489
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 89,090
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,341
4. Sociální náklady (527, 528) 4,058
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 726
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) -24,142
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) -24,142
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,810
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,042
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -70,391
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,042
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,242
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10
2. Ostatní náklady (562A) 10
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 29
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,203
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,222
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,613
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,573
Date of updating data: 15.07.2016
Date of updating data: 15.07.2016
 • IČO :31362834 TIN: 2020385862 DIČ: SK2020385862
 • Sídlo: KARA SLOVAKIA - WT, Okružná 3239, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 07 Prosinec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.07.2016Zrušené obchodné meno:
   KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Okružná 3239 Modra 900 01
   27.05.2016Nové sidlo:
   Okružná 3239 Modra 900 01
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r.o.
   07.12.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným