Vytvořte fakturu

ALTES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALTES
IČO 31362851
TIN 2020926556
DIČ SK2020926556
Datum vytvoření 07 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTES
Švabinského 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 76 295 €
Zisk -48 686 €
Kontaktní informace
Email altes@altes.sk
Telefon(y) 0903406060
Mobile(y) 0903406060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 275,905
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 276,905
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,905
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,384
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,305
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,079
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 293,289
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -138,695
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -97,313
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -48,686
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 431,984
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 63
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 431,921
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,419
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,678
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,291
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 420,533
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 76,295
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 74,617
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,678
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 122,144
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,653
C. Služby (účtová skupina 51) 63,468
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,972
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 312
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 33,101
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 638
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -45,849
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,496
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,878
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,878
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,877
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -47,726
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -48,686
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31362851 TIN: 2020926556 DIČ: SK2020926556
 • Sídlo: ALTES, Švabinského 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01 11.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alena Čechová 6 640 € (100%) Švabinského 18 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.11.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   počítačové služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   05.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Stieglerová Topoľčianska 7 Bratislava 851 02
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   ALTES, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   automatizované spracovanie údajov účtovnej evidencie
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alena Čechová Švabinského 18 Bratislava 851 01
   Ing. Nataša Steiglerová Topolčianska 7 Bratislava 851 02