Vytvořte fakturu

GASTRO KOMPLET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GASTRO KOMPLET
Stav V likvidaci
IČO 31362877
TIN 2020885405
Datum vytvoření 08 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASTRO KOMPLET
Líščie Nivy 8
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,815
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,815
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,815
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,815
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,815
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,515
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,154
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,154
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,330
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,330
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,965
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 93
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 272
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4271650.tif
Date of updating data: 25.06.2015