Vytvořte fakturu

INPROST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INPROST
IČO 31363091
TIN 2020302020
DIČ SK2020302020
Datum vytvoření 13 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INPROST
Smrečianska 29
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 209 447 €
Zisk 4 821 €
Kapitál 332 994 €
Vlastní kapitál 77 377 €
Kontaktní informace
Email inprost@inprost.sk
webové stránky http://www.obecnenoviny.sk;http://www.inprost.sk
Telefon(y) +421244631194, +421244631195, +421244631196, +421244631197, +421244631198, +421244631199, +421244256508, +421317794292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 9,584
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 9,584
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,584
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 349,795
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 76,532
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,860
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144,954
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 359,379
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,198
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 993
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 69,745
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,821
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 277,181
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,772
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,429
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 254,753
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,559
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,640
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 30,461
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188,093
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,227
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 209,447
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 199,621
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,700
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 126
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 198,079
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,478
C. Služby (účtová skupina 51) 82,811
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 72,446
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,923
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 416
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,005
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,368
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 110,332
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,590
M. Úrokové náklady (562) 2,076
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,514
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,587
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,781
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363091 TIN: 2020302020 DIČ: SK2020302020
 • Sídlo: INPROST, Smrečianska 29, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava 05.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Serafín Tropek 4 647 € (70%) Hubeného 46 Bratislava
  Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia 1 992 € (30%) Bezručova 9 Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.1999Noví spoločníci:
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   04.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia Bezručova 9 Bratislava 811 09
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   24.04.1998Nové sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   23.04.1998Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   15.02.1995Nové sidlo:
   Mliekarenská 10 Bratislava 824 92
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poskytovanie software
   Noví spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. Michal Sýkora, predseda Združenia Bezručova 9 Bratislava 811 09
   14.02.1995Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   INPROST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamné a propagačné činnosti
   nákup a predaj tlače, priemyselného a elektrického tovaru
   vydavateľské činnosti
   iné služby polygrafického priemyslu
   Noví spoločníci:
   Združenie miest a obcí na Slovensku, zast. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Serafín Tropek Hubeného 46 Bratislava