Vytvořte fakturu

PODRAVKA INTERNATIONAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PODRAVKA INTERNATIONAL
IČO 31363172
TIN 2020296267
DIČ SK2020296267
Datum vytvoření 08 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PODRAVKA INTERNATIONAL
Jesenského 1486
96001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 224 168 €
Zisk 330 067 €
Kontaktní informace
Email podravka@podravka.sk
Telefon(y) 0455240911, 0455240915, 0455240917, 0455240919, 0455240929, 0455240939, 0250202811
Fax(y) 0250202825
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,941,188
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 842,015
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 842,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 246,825
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 591,919
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,271
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,094,311
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 830,683
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,917
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 803,766
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,064,725
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,056,006
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,056,006
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,859
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 860
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,198,903
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 815
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,198,088
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,862
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,862
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,941,188
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,740,697
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 608,678
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 608,678
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 60,868
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 60,868
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 226,397
2. Ostatní fondy (427, 42X) 226,397
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,514,687
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,514,687
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 330,067
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,200,440
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 50,785
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,741
12. Odložený daňový závazek (481A) 32,044
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,075,787
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 901,524
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901,524
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 37,585
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 29,173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 107,505
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 73,493
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,667
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 51,826
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 375
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 51
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 51
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,162,005
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,224,168
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,148,224
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,997
V. Aktivace (účtová skupina 62) 32,840
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,957
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,150
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,782,802
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,292,755
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 154,385
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 12,397
D. Služby (účtová skupina 51) 1,330,607
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 894,245
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 631,468
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 217,281
4. Sociální náklady (527, 528) 45,496
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 26,006
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) -3,766
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,834
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -27,600
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 32,527
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,414
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,232
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 441,366
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,403,917
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 104
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 104
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,619
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,578
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,513
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 438,853
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 108,786
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 100,187
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 8,599
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 330,067
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363172 TIN: 2020296267 DIČ: SK2020296267
 • Sídlo: PODRAVKA INTERNATIONAL, Jesenského 1486, 96001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Prosinec 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2010Nové sidlo:
   Jesenského 1486 Zvolen 960 01
   20.04.2010Zrušené sidlo:
   Haburská 49/D Bratislava 821 01
   12.10.2007Nové sidlo:
   Haburská 49/D Bratislava 821 01
   11.10.2007Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 68 Bratislava 821 08
   25.02.2006Noví spoločníci:
   Podravka - Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   24.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   08.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov, vozidiel, zariadení a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a kultúry
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   leasing spojený s financovaním
   veľkoobchod s chemickými a farmaceutickými výrobkami
   balenie poľnohospodárskych výrobkov
   cestná motorová doprava-vnútroštátna nákladná cestná doprava
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozshu voľných živností
   kúpa tovatu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Lagris a.s. Dolní Lhota 39 Lhota u Luhačovic 763 23 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Rybár Tulská 37 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   07.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 30.05.2001
   04.01.2005Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. A. Starčeviča 32 Koprivnica Chorvátska republika
   03.01.2005Zrušeny spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. Koprivnica A. Starčeviča 32 Koprivnica
   CERERE, s.r.l. Via Torrebianca 43 Trieste Taliansko
   09.07.2002Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, d.d. Koprivnica A. Starčeviča 32 Koprivnica
   Nový štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 30.05.2001
   08.07.2002Zrušeny spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, p.o. Koprivnica Iva Marinkoviča 32 Koprivnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Željko Tonklin Trg kralja Tomislava 6 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 5753/41 Bratislava - Staré Mesto 811 02
   23.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Antun Vresk Mosna 7 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Magurská 2780/37 Bratislava - Nové Mesto
   27.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdravko Punčikar Varaždinska 65 Subotica Podravka Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava
   05.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Antun Vresk Mosna 7 Koprivnica Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Magurská 2780/37 Bratislava - Nové Mesto
   02.06.2000Nové sidlo:
   Záhradnícka 68 Bratislava 821 08
   01.06.2000Zrušené sidlo:
   Radvanská 38 Bratislava 811 01
   27.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Zdravko Punčikar Varaždinska 65 Subotica Podravka Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava
   26.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Franjo Jurjevič Hribarov prilaz 6/8 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 38 Bratislava
   19.04.1995Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   03.03.1994Nový štatutárny orgán:
   Franjo Jurjevič Hribarov prilaz 6/8 Zagreb Chorvátska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 38 Bratislava
   02.03.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Viera Jurkovičová Furdekova 11 Bratislava
   08.12.1993Nové obchodné meno:
   PODRAVKA INTERNATIONAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 38 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi výrobkami
   veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   leasing priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   PODRAVKA, prehrambena industria, p.o. Koprivnica Iva Marinkoviča 32 Koprivnica
   CERERE, s.r.l. Via Torrebianca 43 Trieste Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Viera Jurkovičová Furdekova 11 Bratislava