Vytvořte fakturu

CZ & CZ CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CZ & CZ CONSULTING
IČO 31363181
TIN 2020926622
Datum vytvoření 13 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CZ & CZ CONSULTING
Nová 38/a
90029
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 453 €
Zisk 1 639 €
Kapitál 8 103 €
Vlastní kapitál -12 322 €
Kontaktní informace
Email szabova@czaczconsulting.sk
Telefon(y) +421905221904
Mobile(y) +421905221904
Fax(y) 0243415774
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,315
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,176
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,176
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,176
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,139
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,113
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 83
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 83
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,398
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,683
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,961
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,961
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,639
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,081
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 35
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 35
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,899
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,855
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,655
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,521
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 49
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 630
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 292
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,453
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,453
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,160
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,977
D. Služby (účtová skupina 51) 18,950
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,999
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,214
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 773
4. Sociální náklady (527, 528) 12
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 184
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,293
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,526
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,122
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 414
2. Ostatní náklady (562A) 414
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 708
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,171
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 532
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 532
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363181 TIN: 2020926622
 • Sídlo: CZ & CZ CONSULTING, Nová 38/a, 90029, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava 841 01 19.04.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Viera Szabová 6 639 € (100%) Bagarova 22 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.09.2014Nové sidlo:
   Nová 38/a Nová Dedinka 900 29
   12.09.2014Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   22.05.2013Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   21.05.2013Zrušené sidlo:
   Hálova 12 Bratislava 851 01
   20.05.2002Nové predmety činnosti:
   zhotovovanie WWW stránok
   upratovacie práce
   denná starostlivosť o deti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   19.04.2001Noví spoločníci:
   Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Szabová Bagarova 22 Bratislava 841 01
   18.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   28.10.1994Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   13.12.1993Nové obchodné meno:
   CZ & CZ CONSULTING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 12 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačno - ekonomické poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava
   Ing. Renáta Klačanská Jamnického 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Czinege Hálova 12 Bratislava