Vytvořte fakturu

DOMO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOMO
IČO 31363211
TIN 2020344458
DIČ SK2020344458
Datum vytvoření 23 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMO
Považanova 2
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 917 €
Zisk -7 642 €
Kapitál 1 729 968 €
Vlastní kapitál -320 879 €
Kontaktní informace
Email domo@domo.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,737,097
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,301,809
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,301,809
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 167,424
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,024,168
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,270
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 66,947
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 435,288
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 205,973
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 68,778
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,865
3. Výrobky (123) - /194/ 19,916
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,414
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 199,316
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 176,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,216
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 141
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 207
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,752
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,999
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29,942
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,737,097
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -328,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,584
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,584
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -340,795
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,570
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -357,365
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,642
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,065,618
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 632,814
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 630,685
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,129
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,430,604
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,288,254
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,288,254
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 107,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,102
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,917
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,917
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 7,217
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,558
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,492
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,961
D. Služby (účtová skupina 51) 4,679
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,326
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,641
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,915
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,682
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,642
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363211 TIN: 2020344458 DIČ: SK2020344458
 • Sídlo: DOMO, Považanova 2, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava 20.10.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vladimír Valovič 3 319 € (50%) Bancíkovej 3110/7 Bratislava
  Patrik Valovič 3 319 € (50%) Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2007Noví spoločníci:
   Patrik Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava 821 03
   09.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   27.03.2006Zrušeny predmety činnosti:
   doprava
   20.10.1999Nové sidlo:
   Považanova 2 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel.
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   podlahárstvo
   pohostinské služby
   ubytovacie služby
   zámočnícka výroba
   výroba a stavba, opravy strojov s mechanickým pohonom /výroba kovových konštrukcií a ich častí/
   výroba nástrojov
   kovoobrábanie
   stolárstvo
   výroba piliarska a impregnácia dreva
   výroba nábytku, chatiek a iných výrobkov z dreva
   opravy motorových vozidiel
   doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava
   Ing. Alica Tomeková Považanova 2 Bratislava
   19.10.1999Zrušené sidlo:
   Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   podlahárstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   10.09.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Valovič Bancíkovej 3110/7 Bratislava
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   09.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   podlahárstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   ubytovacie služby v ubytovacích zariade- niach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   DOMO, spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Ožvoldíkova 5 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
   požičiavanie a prenájom nových a ojazdených motorových vozidiel
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alica Tomeková Ožvoldíkova 5 Bratislava
   Vladimír Valovič Pavlovova 3 Bratislava