Vytvořte fakturu

NIKKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NIKKO
IČO 31363253
TIN 2020859445
DIČ SK2020859445
Datum vytvoření 09 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIKKO
Strojnícka 99
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 235 301 €
Zisk -12 282 €
Kontaktní informace
Email nikkoauto@azet.sk
Telefon(y) 0904888887
Mobile(y) +421903461390, +421904888887, 0904888887, 0940888882
Fax(y) 0244882390
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,596,691
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,051,464
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,051,464
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 532,178
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 288,417
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 230,869
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 540,534
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,745
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,745
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 153,555
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 151,489
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 151,489
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,907
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 359,234
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 32,783
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 326,451
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,693
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,882
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,811
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,596,691
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,950
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,389
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,389
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,935
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,935
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 19
2. Ostatní fondy (427, 42X) 19
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,111
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 95,663
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -126,774
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,282
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,571,283
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,316
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,094,183
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,220
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,220
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,073,886
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 868
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 488
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,567
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 154
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,430
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,430
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 471,354
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 458
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 235,404
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 235,301
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 32,745
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 197,838
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,718
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,442
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 33,221
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,473
D. Služby (účtová skupina 51) 66,486
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,571
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,707
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,770
4. Sociální náklady (527, 528) 94
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,083
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,963
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,963
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,645
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,141
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,403
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 71
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -135
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,276
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,282
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015