Vytvořte fakturu

MARK/BBDO Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARK/BBDO Bratislava
IČO 31363300
TIN 2020296234
DIČ SK7020000614
Datum vytvoření 07 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARK/BBDO Bratislava
Zámocká 5
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 081 691 €
Zisk -158 250 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254411330, 0254411331, 0254411362
Mobile(y) +421903452544, +421903516254, +421903557599
Fax(y) 0254411362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 883,968
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 94,863
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 16,793
2. Software (013) - /073, 091A/ 16,793
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 78,070
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,710
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 76,360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 627,402
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 627,295
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 254,235
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,450
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,785
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373,060
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 107
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 107
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 161,703
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,842
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 155,861
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 883,968
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -116,311
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 34,636
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 407,055
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -372,419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -158,250
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000,279
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,147
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,690
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 9,827
12. Odložený daňový závazek (481A) 12,630
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 657,719
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 468,086
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,035
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,051
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,319
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,170
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,802
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,996
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,346
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,532
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 280,881
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,996,230
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,081,691
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,049,467
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,224
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,214,743
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,003
D. Služby (účtová skupina 51) 867,022
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 264,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 191,997
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 65,547
4. Sociální náklady (527, 528) 6,518
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,305
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,619
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,619
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,732
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -133,052
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,442
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,162
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,162
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,480
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,097
2. Ostatní náklady (562A) 15,097
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,441
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,942
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,318
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -155,370
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -158,250
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363300 TIN: 2020296234 DIČ: SK7020000614
 • Sídlo: MARK/BBDO Bratislava, Zámocká 5, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava 15.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michal Bláha 3 452 € (52%) Na Hrebienku 19 Bratislava
  BBDO WORLDWIDE Inc. 3 187 € (48%) New York 100 19 Spojené štáty americké
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2005Nové sidlo:
   Zámocká 5 Bratislava 811 01
   21.12.2005Zrušené sidlo:
   Zochova 6 Bratislava 811 03
   30.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   02.04.2004Nové sidlo:
   Zochova 6 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   01.04.2004Zrušené sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   25.06.2001Noví spoločníci:
   BBDO WORLDWIDE Inc. Avenue of the Americas 1285 New York 100 19 Spojené štáty americké
   24.06.2001Zrušeny spoločníci:
   MARK/BBDO, a.s. IČO: 60 193 611 Třtinová 660 Praha 9 Česká republika
   15.12.1997Nové sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   MARK/BBDO, a.s. IČO: 60 193 611 Třtinová 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   14.12.1997Zrušené sidlo:
   Krmanova 2 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MARK/BBDO, s.r.o. Třtinova 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   MARK/BBDO Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krmanova 2 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamné činnosti - reklamná agentúra
   Noví spoločníci:
   MARK/BBDO, s.r.o. Třtinova 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok