Vytvořte fakturu

RESTIKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RESTIKO
IČO 31363415
TIN 2020333491
DIČ SK2020333491
Datum vytvoření 24 Listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RESTIKO
Osadná 1
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 674 123 €
Zisk 1 892 €
Kapitál 694 775 €
Vlastní kapitál 223 780 €
Kontaktní informace
Email restiko@isternet.sk
Telefon(y) 0244372657, 0244452706, 0905646391, 0908742905, 0244372531
Fax(y) 0244372657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 59,412
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 59,412
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59,412
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 603,557
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 129,525
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,990
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,253
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 662,969
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 225,673
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,641
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,658
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 182,710
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,892
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 437,296
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 437,286
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 103,976
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 896
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,005
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 330,409
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 674,123
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 662,103
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7,750
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,998
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,772
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 667,641
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 276,423
C. Služby (účtová skupina 51) 342,936
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,652
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,940
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,787
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,482
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 34,994
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,509
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,509
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,506
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,976
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,084
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,892
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363415 TIN: 2020333491 DIČ: SK2020333491
 • Sídlo: RESTIKO, Osadná 1, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Listopad 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01 19.03.1999
  Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03 17.12.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Kuric 3 386 € (50%) Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
  Michal Mitro 3 386 € (50%) Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2007Noví spoločníci:
   Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Mitro Kutuzovova 6/257 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 17.12.2007
   21.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava 831 03
   Ing. Martin Mikuláš Na Barine 11 Bratislava 841 03
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   RESTIKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov, na ktorý sa nevyžaduje koncesia ani licencia a komodít používaných pri realizácii investičnej výstavby
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Kuric Sedmokrásková 2 Bratislava
   Ing. Ján Ludvigh Robotnícka 8 Bratislava
   Ing. Martin Mikuláš pri Šajbách 22 Bratislava