Vytvořte fakturu

RIVALS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RIVALS
IČO 31363431
TIN 2020344007
DIČ SK2020344007
Datum vytvoření 15 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RIVALS
Majerníkova 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 58 959 €
Zisk -38 913 €
Kapitál 153 531 €
Vlastní kapitál 98 719 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0268204119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 106,153
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 106,153
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,448
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,705
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,488
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 113,601
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 59,807
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 331,940
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 331,940
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,201
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,243
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -238,664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,913
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,794
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,561
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 48,706
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 218
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,347
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,181
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,527
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 58,959
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,965
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,994
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 96,658
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 45,197
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,227
C. Služby (účtová skupina 51) 7,220
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,013
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 487
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 21,652
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 862
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,699
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,315
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 255
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 255
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -254
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,953
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,913
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363431 TIN: 2020344007 DIČ: SK2020344007
 • Sídlo: RIVALS, Majerníkova 1, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 15.12.1993
  Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05 10.04.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Melichar 165 970 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Rosen Kamensky 165 970 € (50%) Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.07.2006Nové sidlo:
   Majerníkova 1 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
   prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektronickomechanických ruliet)
   03.07.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.12.1993
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   17.01.2001Nové predmety činnosti:
   lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim
   Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   16.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčikova 3177/39 Bratislava 841 05
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   13.02.1995Nové sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, predaj a nákup tovarov /okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   12.02.1995Zrušené sidlo:
   Botanická 15 Bratislava 800 00
   15.12.1993Nové obchodné meno:
   RIVALS - spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Botanická 15 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rosen Stefanov Kamensky Jamnického 16 Bratislava
   Jozef Melichar Koliskova 2 Bratislava