Vytvořte fakturu

ABIGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ABIGA
IČO 31363849
TIN 2020345833
DIČ SK2020345833
Datum vytvoření 21 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABIGA
H.Meličkovej 28
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 565 €
Zisk 5 826 €
Kapitál 4 174 €
Vlastní kapitál -20 991 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903406068
Mobile(y) +421903406068, +421911406068
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 75
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 75
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,585
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,991
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,594
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,660
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -12,382
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 288
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -25,135
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,826
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,042
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 16,042
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,491
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 72
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 14,479
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,565
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 745
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 50,820
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,577
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 679
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,038
C. Služby (účtová skupina 51) 26,173
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,460
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,177
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 50
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,988
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,675
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 202
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 202
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -202
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,786
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,826
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363849 TIN: 2020345833 DIČ: SK2020345833
 • Sídlo: ABIGA, H.Meličkovej 28, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Gálik, CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05 21.12.1993
  Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05 21.12.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Gálik, CSc. 3 319 € (50%) Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
  Ing. Peter Bisták 3 319 € (50%) Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.12.1993
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.12.1993
   09.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   21.12.1993Nové obchodné meno:
   ABIGA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H.Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj priemyselného, spotrebného tovaru, kníh a informačných katalógov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   vydavateľská činnosť neperiodických publikácii
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Bisták Hany Meličkovej 28 Bratislava 841 05
   Ing. Miroslav Gálik , CSc. Ľudovíta Fullu 3 Bratislava 841 05