Vytvořte fakturu

TALLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TALLUS
IČO 31363873
TIN 2020292076
DIČ SK2020292076
Datum vytvoření 17 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TALLUS
Istrijská 8/D
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 366 144 €
Zisk 9 787 €
Kapitál 253 449 €
Vlastní kapitál 12 527 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905489388
Mobile(y) 0905489388
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,227,476
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 123,362
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 123,362
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 123,362
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,056,114
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,865,666
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,860,465
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,860,465
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,090
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,493
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,618
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 190,448
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,115
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 189,333
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 48,000
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 48,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,227,476
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,315
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 973
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 973
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,916
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,916
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,787
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,105,086
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 444
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 444
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,047,509
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,036,756
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,036,756
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,502
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,206
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,024
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,021
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,600
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,533
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 100,075
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 100,075
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,335,336
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,366,144
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,335,336
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,808
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,348,948
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,751
D. Služby (účtová skupina 51) 5,240,754
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,972
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,490
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,389
4. Sociální náklady (527, 528) 93
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 92
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,226
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,226
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,196
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 45,831
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,529
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,025
2. Ostatní náklady (562A) 4,025
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 504
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,529
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,667
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,787
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015