Vytvořte fakturu

OSix Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OSix Consulting
IČO 31363890
TIN 2020296245
DIČ SK2020296245
Datum vytvoření 07 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSix Consulting
Mýtna 13
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 308 €
Zisk -937 €
Kontaktní informace
Email jarka.soustalova@gmail.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 107,986
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,786
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,786
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 42,786
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 64,858
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,958
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,958
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,958
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,885
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 42,822
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,063
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 342
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 342
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 107,986
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,081
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 61,328
2. Ostatní fondy (427, 42X) 61,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,374
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,374
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -937
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,266
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 500
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,766
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -6
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -6
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,908
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -136
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,639
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 69
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 10,570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 68,308
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 68,308
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,308
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,165
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,222
D. Služby (účtová skupina 51) 36,842
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,056
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,058
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,058
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,987
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,143
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,244
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 802
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 802
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -799
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 344
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,281
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,281
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -937
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363890 TIN: 2020296245 DIČ: SK2020296245
 • Sídlo: OSix Consulting, Mýtna 13, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 07.12.1993
  Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07 31.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jarmila Šoustalová 3 319 € (50%) Mýtna 13 Bratislava
  Ing. Květoslav Šoustal 3 319 € (50%) Mýtna 13 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.08.2006Noví spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 31.05.2006
   17.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   17.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   16.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   OSix Consulting, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 13 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky
   organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Olexa Tománkova 1 Bratislava
   Ing. Květoslav Šoustal Mýtna 13 Bratislava
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jarmila Šoustalová Mýtna 13 Bratislava