Vytvořte fakturu

FORNAXA - SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FORNAXA - SLOVAKIA
IČO 31363920
TIN 2020318047
DIČ SK2020318047
Datum vytvoření 06 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORNAXA - SLOVAKIA
Biskupická 33
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 511 278 €
Zisk 16 144 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245524027, +421245524028, +421245524117
Fax(y) 0245524117
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 326,714
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,051
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,051
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,051
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 311,396
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 190,896
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 190,896
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,176
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 104,176
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,176
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,324
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,148
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,176
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,267
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,699
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 568
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 326,714
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,914
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 68,513
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,513
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,144
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,393
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,928
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,928
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 178,389
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,896
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,896
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 126,919
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,890
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,060
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,624
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 39,076
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,076
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 407
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 407
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 511,281
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 511,278
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 353,532
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 157,746
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 488,408
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 192,536
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,925
D. Služby (účtová skupina 51) 48,546
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 214,772
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 193,334
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,389
4. Sociální náklady (527, 528) 2,049
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 545
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,568
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,568
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,308
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 208
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,870
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,271
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,647
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 224
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,423
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,644
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,226
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,082
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,082
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,144
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31363920 TIN: 2020318047 DIČ: SK2020318047
 • Sídlo: FORNAXA - SLOVAKIA, Biskupická 33, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05 26.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rastislav Pálka 16 597 € (100%) Kladnianska 23 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Pálka Kladnianska 23 Bratislava 821 05
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   22.06.1998Nové sidlo:
   Biskupická 33 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba plochých tesnení, iných tesniacich prvkov a tesniacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   21.06.1998Zrušené sidlo:
   Kvačalova 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   03.05.1995Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   02.05.1995Zrušeny spoločníci:
   FORNAXA, s.r.o. Brodská 133 Příbram Česká republika
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kvačalova 17 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   FORNAXA, s.r.o. Brodská 133 Příbram Česká republika
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rastislav Pálka Kvačalova 17 Bratislava