Vytvořte fakturu

SORS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Obchodní název SORS Bratislava
IČO 31363938
TIN 2020934674
DIČ SK2020934674
Datum vytvoření 20 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SORS Bratislava
Lieskovská cesta 6
96001
Zvolen
Financial information
Prodej a příjem 43 697 €
Zisk 5 228 €
Kapitál 44 124 €
Vlastní kapitál 24 849 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.cistiarenblanka.sk
Telefon(y) +421243411847
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 47,421
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,360
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,360
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 285
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,075
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,965
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 16
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,978
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 938
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 938
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 40
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,971
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,950
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 96
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 96
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,421
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,031
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,860
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,252
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,392
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,228
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,390
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 765
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 765
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,884
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,635
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,635
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 518
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 317
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,414
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,310
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,310
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,831
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 600
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,690
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,697
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,690
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,107
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,596
D. Služby (účtová skupina 51) 9,063
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,596
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,804
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,747
4. Sociální náklady (527, 528) 45
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,036
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,440
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,440
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,590
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,031
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 780
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 366
2. Ostatní náklady (562A) 366
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 414
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -780
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,810
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,582
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,582
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,228
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016
 • IČO :31363938 TIN: 2020934674 DIČ: SK2020934674
 • Sídlo: SORS Bratislava, Lieskovská cesta 6, 96001, Zvolen
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Vittek Mládežnícka 20 Bratislava 841 10 20.06.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. 6 640 € (100%) Zvolen 960 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.07.2016Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 6 Zvolen 960 01
   Noví spoločníci:
   VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. Lieskovská cesta 6 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vittek Mládežnícka 20 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 20.06.2016
   13.05.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.12.1993Nové obchodné meno:
   SORS Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy