Vytvořte fakturu

AS TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AS TRADING
IČO 31364080
TIN 2020336560
DIČ SK2020336560
Datum vytvoření 01 Leden 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AS TRADING
Rybničná 38
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 438 874 €
Zisk 107 821 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244886106, 0903753751, 0484285394
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,505,062
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,870,820
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,870,820
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 548,721
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,259,714
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,385
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 625,685
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 139,416
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 139,416
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 415,472
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 415,472
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415,472
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,797
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,475
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 60,322
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,557
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,557
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,505,062
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 963,633
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,234
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 834,275
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 834,275
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 107,821
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,541,429
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,563
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 714
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,849
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,524,227
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 70,086
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,086
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,388,475
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 275
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,191
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,200
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,639
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,639
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,436,767
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,438,874
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 444,786
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 991,981
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,107
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,299,311
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 188,235
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 378,758
D. Služby (účtová skupina 51) 136,400
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 451,652
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 326,191
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 113,088
4. Sociální náklady (527, 528) 12,373
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,482
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 132,717
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 132,717
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -11,690
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,757
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 139,563
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 733,374
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 185
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 173
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,108
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 358
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 750
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -923
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 138,640
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,819
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 33,433
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,614
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 107,821
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364080 TIN: 2020336560 DIČ: SK2020336560
 • Sídlo: AS TRADING, Rybničná 38, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05 07.11.2008
  Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91 07.11.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Kráľ 3 319 € (50%) Hraničná 1 Bratislava 821 05
  Ing. Karol Tilandy 3 319 € (50%) Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   15.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 06
   14.05.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   19.03.2004Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   13.12.2002Nové obchodné meno:
   AS TRADING, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov, náradia, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   montáž a demontáž lešení a debnení z vopred vyhotovených dielcov
   12.12.2002Zrušené obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   02.02.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   01.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   14.12.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   03.12.1993Nové obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava