Vytvořte fakturu

LeNS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LeNS
IČO 31364161
TIN 2020336615
DIČ SK2020336615
Datum vytvoření 15 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LeNS
Sibírska 5
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 331 656 €
Zisk 2 696 €
Kapitál 178 281 €
Vlastní kapitál 94 080 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.lens.sk
Telefon(y) +421244458354
Fax(y) 0244458353
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 54,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 54,363
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,589
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 162,991
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,195
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,931
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,772
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 217,354
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,776
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,671
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,163
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 68,607
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,696
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,578
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 99,132
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,446
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,024
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,338
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,309
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,775
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 331,656
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 205,597
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 125,880
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 318,469
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 138,174
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,131
C. Služby (účtová skupina 51) 51,610
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 101,567
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 979
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,008
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,187
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 122,562
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 9,531
M. Úrokové náklady (562) 5,621
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,910
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,531
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,656
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,696
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015