Vytvořte fakturu

CONSULENZE LEGALI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CONSULENZE LEGALI
IČO 31364357
TIN 2020301976
DIČ SK2020301976
Datum vytvoření 20 Prosinec 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONSULENZE LEGALI
Na Hrebienku 16
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 040 €
Zisk -2 603 €
Kapitál 37 503 €
Vlastní kapitál 15 649 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,682
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,434
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,434
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,434
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,489
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,909
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,909
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,909
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 25,580
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,208
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,372
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 759
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,682
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,045
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 380
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 380
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,309
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,309
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,603
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,417
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,417
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,586
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,586
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 312
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 175
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,344
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,220
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 58,252
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 59,040
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 58,252
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 788
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,482
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,192
D. Služby (účtová skupina 51) 33,262
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,230
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,240
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,492
4. Sociální náklady (527, 528) 498
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,434
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,718
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,718
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,646
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,442
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,798
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 218
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 218
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -197
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,639
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 964
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31364357 TIN: 2020301976 DIČ: SK2020301976
 • Sídlo: CONSULENZE LEGALI, Na Hrebienku 16, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Prosinec 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02 20.12.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Daniela Surkošová 6 971 € (70%) Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
  Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová 2 988 € (30%) Haydnova 21 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2010Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   skladovanie
   faktoring a forfaiting
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   04.02.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   01.01.2009Nové obchodné meno:
   CONSULENZE LEGALI s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art. Zuzana Vaššová Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 09.12.2008
   31.12.2008Zrušené obchodné meno:
   CONSULENZE INTERNAZIONALI, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   11.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.06.1999
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.12.1993
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.06.1999
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   03.09.2001Nové sidlo:
   Na Hrebienku 16 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci
   02.09.2001Zrušené sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu podľa zákona číslo 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
   04.08.1999Noví spoločníci:
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Surkošová Haydnova 21 Bratislava 811 02
   JUDr. Daniela Surkošová Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   03.08.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   25.11.1996Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prieskum trhu a verejnej mienky
   informačná činnosť /sledovanie médií tlač, TV, rozhlas/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   poskytovanie právnej pomoci v rozsahu podľa zákona číslo 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   24.11.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   07.06.1995Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   06.06.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Primo Boccardo Via Pontevigodarzere 212 Padova Talianska republika
   20.12.1993Nové obchodné meno:
   CONSULENZE INTERNAZIONALI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Haydnova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava
   Primo Boccardo Via Pontevigodarzere 212 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniela Surkošová Baltská 3 Bratislava